Design a site like this with WordPress.com
Get started

HAASTATTELUT

TalentHub Joensuu

“TalentHub Joensuu tuo kansainväliset osaajat ja yritykset yhteen Joensuun alueella.”

“Hiring a non-native speaker into the organization” (englanniksi)

Haastattelijana Anne-Maria Kankaisto

Hämeen Yrityssanomat

“Yhteisen kielen tähden” (suomeksi)

Haastattelijana Pasi Nuutinen