Design a site like this with WordPress.com
Get started

VALMIUDET ENGLANNINKIELISEEN VALMENNUKSEEN

NKLBS:n editorilla on seuraavaa kokemusta, joka muodostaa valmiudet englanninkielisen valmennuksen tarjoamiseen suomalaisille työntekijöille, jotka ovat vuorovaikutuksessa kansainvälisillä markkinoilla olevien asiakkaiden kanssa:

  • Äidinkielenään englantia käyttävä tohtori (Ph.D.).
  • Luennoinut Suomessa Turun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa.
  • Luennoinut Isossa-Britanniassa University of the West of England -yliopistossa (UK).
  • Toiminut opiskelijoiden tutorina University of Cambridge -yliopistossa (UK) ja University of the West of England -yliopistossa (UK).
  • Tutoroinut ja opastanut onnistuneesti sekä maisteritason että tohtoritason opiskelijoita sekä täällä Suomessa että Isossa-Britanniassa.
  • Ollut kutsuttu vierailevaksi puhujaksi useisiin kansainvälisiin ja paikallisiin tapaamisiin, mukaan lukien pitämään esityksen Pohjoismaiden ministerineuvostolle.
  • Järjestänyt ja ylläpitänyt englanninkielistä työpajaa Forssassa, jotta paikalliset suomalaiset olisivat itsevarmempia käyttämään englantia jokapäiväisissä tilanteissa.